M360 Media Group AS
Org.nr: 913 158 172
kontakt@m360.no

Avtale

M360 Media Group inngår skriftlige avtaler med kunder individuelt. Foreligger ingen skriftlige avtaler er betingelsene på denne siden gjeldene.

Videresalg og bruksformål

Tjenester og produkt levert av M360 Media Group AS kan ikke videreselges med mindre annet blir avtalt. Har du kjøpt et av våre produkter, kan det kun benyttes på ett nettsted av gangen. Har du behov for å bruke et av våre produkter på flere nettsteder, krever dette kjøp av ny lisens, eller at det opprettes en egen skriftlig avtale om dette. Bruk av våre produkter på flere nettsteder uten kjøp/avtale om flere lisenser er i strid med åndsverkloven og vil bli rettsforfulgt.

Leveringsbetingelser

Alle våre produkter er tjenester og virtuelle produkter. Ved kjøp av virtuelle produkter vil vi ta kontakt, be om innlogging til ditt nettsted og legge inn produktet, med mindre annet avtales. Ved kjøp av tjenester vil du bli kontaktet av en av våre kundeveiledere.
Dersom du ikke har mottatt din bestilling innen 10 virkedager etter at den er bestilt ber vi deg ta kontakt på kontakt@m360.no.

Vær opmerksom på at liste over spesifikasjoner på våre integrasjoner og moduler kan forandre seg, der liste over spesifikasjoner kanskje ikke er 100% oppdatert. Har du spørsmål angeånde spesifikasjoner som står listet under produktene våre eller du har et et ønske om funksjonalitet, kontakt oss på kontakt@m360.no.

For helt oppdaterte lister kontakt oss på kontakt@m360.no

Sikkerhet

m360.no tilbyr kun sikre betalingsløsninger fra annerkjente betalingstilbydere. Ønsker du å vite hvilke personopplysninger vi registrerer, kan du lese om dette under “personvern“. Har du andre spørsmål angående sikkerhet, kan du ta kontakt på kontakt@m360.no.

Angrerett

Om du ønsker å angre på kjøpet, må dette skje før prosessen i gangsettes jf. § 22 første ledd bokstav n. Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Reklamasjon

Feil i konfigurasjon, eller inkompatibilitet med tredjepartsløsninger, samt egne endringer og/eller implementering av koder og manglende evne til å sette seg inn i dokumentasjonen og opplæringsmateriell for leverte tjeneste og produkt gir ikke rett til reklamasjon.
Rådgivning og support til konfigurasjon ytes kunder med SLA avtale, gratis i opp til 30 min, den første måned etter inngått kundeforhold.

Feil som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold varsles M360 Media Group AS skriftlig. Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor M360 Media Group AS.

Bestilling

Når din bestilling er registrert, vil du motta en bestillingsbekreftelse per e-post. Har du spørsmål angående din bestilling, kan du ta kontakt på kontakt@m360.no, husk å markere e-posten med ordrenummer og emne.
Ønsker du å kansellere en bestilling/ vare, må du kontakte oss fortest mulig per telefon eller epost. Er prosessen allerede igangsatt frafaller angreretten.

Betaling

MVA på 25% legges på alle priser. Personer bosatt på steder som har MVA-fritak, må ta kontakt på kontakt@m360.no vedrørende dette.
Det tilkommer ingen andre avgifter på ditt opprinnelige kjøp, enn det som står opplyst i bestillingsbekreftelsen du mottar per e-post, med mindre du har kjøpt en abonnementstjeneste. Ved abonnementstjenester vil du motta en avtale per e-post med informasjon om videre forpliktelser.
Du kan selv velge den betalingsmåten som passer deg best; betalingskort eller faktura eller.

Kortbetaling

Slik gjør du: Fyll inn alle opplysninger om deg selv, og din adresse.
Velg betaling med VISA eller MasterCard.
Fyll inn kortnummer, utløpsmåned og -år og sikkerhetskoden på baksiden av kortet (de tre siste sifrene i signaturfeltet).
Fyll inn kode fra kodebrikke, passord eller lignende for å gjennomføre kjøpet med 3D-secure.
Beløpet reserveres på din konto umiddelbart etter bestilling, og vil deretter ikke være tilgjengelig på ditt betalingskort før reservasjonen eventuelt blir utløst.
Reservasjonen vil ikke trekkes fra ditt betalingskort før bestillingen er behandlet.

Oppsigelse av abonnementstjenester

Har du inngått en abonnementstjeneste med M360 Media Group AS og ønsker å gå i fra denne må du sende inn en skriftlig oppsigelse. Oppsigelsestiden er 30 dager, med mindre annet er avtalt og må foreligge før utløpet av eksisterende måned.

Rabattkode

Dersom du har en rabattkode du ønsker å benytte på m360.no, må koden tilføyes og aktiveres i din «handlekurv».
Dersom ikke annet er opplyst, dekker rabattkoden kun prisen på varen du bestiller, ikke øvrige gebyrer. Det er ikke mulig å handle vare(r) for lavere beløp enn verdien på rabattkoden (dette gjelder i tilfeller hvor rabatten er et beløp, ikke ved prosent avslag).
Dersom du har glemt å legge inn din rabattkode før betaling, kan vi dessverre ikke endre dette i etterkant.

Oppretting og oppdatering av kundekonto

For å opprette kundekonto hos m360.no, klikker du på “min konto” og “registrer”. Fyll ut kontaktinformasjon og velg et passord og klikk “send”. Du vil motta en bekreftelse på opprettelsen per e-post. Du logger inn på “min konto” med e-postadressen din og ditt valgte passord. For å oppdatere eller endre kontoinformasjon logger du inn på “min konto” og klikker på “endre” eller “behandle adresser”. Trykk på “lagre” når endringen er gjennomført.

Ordre

For å se ventende og/eller tidligere gjennomførte ordre, logger du inn på “min konto”. Her vil du finne en oversikt over ventende og tidligere ordre.

Stengning og suspensjon

M360 Media Group AS forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere produkter/tjenester og avslutte kundehold i i tilfelle der kunden misligholder våre betingelser.

M360 Media Group AS vil sende ut skriftlig varsel og dersom kunden ikke svarer eller etterkommer krav eller mangler, vil M360 Media Group stenge eller fjerne tjenesten.

M360 Media Group forbeholder seg retten til å stenge tjenesten eller fjerne softwaren fra kunden sine servere dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid. Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert eller fjernet, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av koder, software, grafisk materiale og annet lever innhold og åndsverk av M360 Media Group AS. Fjerning, sletting og suspensjon av produkt/tjeneste fjerner ikke eventuelle betalingskrav.

Gjenåpningsgebyr vil variere etter produkt/tjeneste. Vår timespris er 1150,- ekskl mva.

Stengning, fjerning eller suspensjon endrer ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Ansvarsbegrensning

M360 Media Group kan kun ansvarligholdes for feil eller mangler som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

M360 Media Group kan kun holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. M360 Media Group AS dekker ikke erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene M360 Media Group AS har fakturert kunden for tjenesten i en avtaleperiode.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.
M360 Media Group AS kan ikke ansvarliggjøres dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

M360 Media Group kan ikke holdes ansvarlig for ethvert krav en tredjepart måtte rette mot M360 Media Group AS i sammenheng med produkter/tjenester som kunden, eller kundens brukere, har formidlet gjennom M360 Media Group sine tjenester.