Adwords, Markedsføring, Nettbutikk, TIPS

Hvor bra gjør Google annonsene det i Analytics

Hvor bra gjør Google annonsene det i Analytics

Adwords data i Analytics

Link Adwords og Analytics

For å få data fra Adwords i Analytics må en først linke Adwords og Analytics sammen og det er viktig å sørge for å få dataene i riktig visning.
Jeg vil også anbefale å linke Search Console for å få data om hvordan folk finner siden.

Hvor bra gjør annonsene det?

For å se hvor bra annonsene gjør det vil vi bruke følgende rapporter.
Acquisition>Adwords
Conversions>Multi-channel funnels>Assisted Conversion
Conversions>Multi-channel funnels>Top conversion paths(NB! Sett minimum path lengde til 1)

Under Acquisition>Adwords er det mange forskjellige rapporter som er nyttige for å se hvor bra adwords kampanjene gjør det, hvilke rapporter en bør bruke varier litt også ut ifra hvilke type kampanjer en kjører. Dette fordi enkelte kampanjetyper ikke støtter alle de forskjellige rapportene.

ØNSKER DU HJELP TIL ADWORDS ELLER ANALYTICS?

Campaigns

Gir et grovt overblikk over hvor bra kampanjene går.

Shopping campaigns

Gir et bedre overblikk over hvordan shopping annonser går fordi vi kan gå ned på kategorinivå og se hvor bra enkelte kategorier gjør det. Men jeg vil anbefale å bruke Adwords for å analysere hvor bra de gjør det ettersom det er noe data som ikke blir sendt over til Analytics.

Conversions>Multi-channel funnels>Assisted Conversion

For å evaluere om en kampanje er lønnsom eller ikke er det viktig å bruke denne rapporten. Fordi mens andre rapporter viser hvor lønnsom en ad er typisk basert på første klikk/direkte konvertering. Så gir assisted conversions muligheten for å se om kampanjen hjelper andre trafikk typer/kampanjer med å få salg. I enkelte tilfeller kan det også være slik at det ser ut som en kampanje går veldig dårlig, men når en ser på assisterende verdi så kan det faktisk vise seg at den er lønnsom å ha allikevel.

Verdien av første klikk

Når vi skal evaluere eventuelt shopping annonser er vi ikke bare ute etter assisterende verdi, men også verdien for første klikk. Da kan vi trykke over på “first interaction analysis” taben. Her kan vi se verdien for første klikk og se hvor mye annonsene bringer inn i form kunder som mest sannsynligvis ikke har vært på siden før.

Conversions>Multi-channel funnels>Top conversion paths

(NB! Sett minimum path length til 1)

Det er viktig å sette den til path length 1 fordi betalt søk (vanlig søke annonser og shopping) ofte bare er 1 og det gir et mer reelt bilde av hvordan de fleste bruker siden. Her kan vi også se at betalt søk gjør en ganske bra jobb med å hjelpe kundene å finne siden.

Øverst på listen er det typisk korte veier til konverteringene, men lenger ned vil vi kunne finne tilfeller som det under og det er derfor det er viktig å se på assisterende konverteringer, ettersom betalt søk kun vil få en assisterende verdi i dette tilfellet.

Vi kan også sette det til å kun vise trafikk som kommer fra eller har vært igjennom en adwords kampanje for å kunne isolere de kundene og se hvilke kampanjer som hjelper hverandre og hvordan.

Legg igjen en kommentar