Konverteringsoptimaliserting – CRO

CRO header

Hva er konverteringsoptimalisering?

Konverteringsoptimalisering eller CRO handler om hvordan man omgjør en vanlig besøkende på din hjemmesiden til å bli en kunde.

En konvertering intreffer når en besøkende utfører noe som du anser som verdifult for din bedrift. Det finnes flere måter å konvertere besøkende over til kunder på og vi skal nevne noen her.

  – Gode attester fra kunder skaper tillit og bidrar til å øke salget. 

Få de besøkendes tillit

Ved hjelp av kundeomtaler og attester fra tidligere kunder kan man skape tiltro og tillit til nye kunder og støtte oppunder eksisterende kunder. En kundomtale bør formidle hvorfor produktet er så fantastisk, på hvilken måte og kundens egen opplevelse av det. Slike kundeomtalelser skaper mer tillit, enn om firmaet selv skulle skrevet omtalen på produktet.

Man bør også inkludere en omtale som omhandler selve kjøpsprosessen, shipping og kundebehandling. Det er viktig at kunden vet og har tiltro til at alle ledd i prosessen blir ivaretatt og etterlater seg tilfredsstilte kunder.

CRO graf

 Attester fra innflytelsesrike kunder

Å få en god tilbakemelding/attest fra en kunde med tynge eller stor innflytelse, vil igjen skape tillit til produktet og firmaets evne til å levere og møte kundenes behov.

Optimal plassering

Det er helt essensielt at plasseringen av de viktigeste kundeomtalene havner så langt opp på første siden, slik at det er noe av det første de besøkende ser.

Hvis viktige kundeomtaler havner på en egen underside lenger bak, så vil man miste tilgang til en stor gruppe potensielle kunder som man ellers ville nådd ut til, dersom plasseringen hadde vært optimal.

En personlig historie fra kunden

Forskning viser at å inkludere en historie fra en fornøyd kunde kan ha en svært positiv effekt på andre kunders intrykk av produktene og firmaet. Her kan kundene fortelle om hvordan produktet har påvirket og hjulpet dem. Det er det viktig å vektlegge hva som gjorde kunden fornøyd og hva de var tilfredstillte med.
Var det det det ubegrensende bruksområdet av produktet, den fantastiske kundeservicen eller var det rett og slett hele prosessen med å manøvrere gjennom websiden og produktene, til selve handelen, shipping og kvalitet på kundeservicen?

Gjengjeldelse

Det finnes flere måter å skape lojale kunder på og en av dem er ved å gi noe tilbake. Ved å bruke gjengjeldelse vil kunden føle seg verdsatt og spesiell. Dette kan gjøres ved å sende ut spesielle tilbud som er rettet mot en egen kundegruppe. F.eks så kan man sende ut et tilbud på en gratis kopp kaffe til kunder som ikke har vært innom kaffebaren på en stund.

Ved å sende ut spesifiserte tilbud til tidligere kunder vil man oppmuntre til nye salg og mer aktivitet, men også til aktive kunder som man ønsker å vise at man verdsetter lojaliteten.

Få lojale kunder

Det er viktig å formidle ut til eksisterende og nye kunder at du er aktiv på markedet. Aktivitet er nettopp nøkkelordet i dette tilfellet og det finnes flere måter å holde aktiviteten oppe. Bloggposter er en gylden mulighet for å fortelle om nye prosjekter, nye produkter eller tjenester. Eller om du har gjort noen vesentlige endringer som du ønsker å dele med kundene. Ved hjelp av bloggposter kan du bli mer aktiv på andre forum og websider og på den måten generere mer trafikk tilbake til din egen nettside.

– Dette kan også implementeres i et ukentlig nyhetsbrev.
Sosiale Medier er også et godt tips hvis man ønsker å kunne dele korte tekster om nye prosjekter eller andre relevante nyheter. I tillegg kan man poste bilder, kjøre konkuranser og andre events. Fordelen med sosiale medier er at det er så mange som allerede er aktive og tilbringer mye tid inne på sosiale medier, noe som øker sjansen for å tiltrekke seg nye kunder dersom man klarer å nå ut til riktig kundegruppe.

Kundebehandling

– Faktisk så vil 80% av all fremtidig profitt komme fra ca 20% av kundegruppen.

Studier viser at fornøyde kunder er villige til å betale opptil 13% mer for å få et produkt de vet at de vil være fornøyde.

“Glade og fornøyde kunder er lojale kunder.”