Google Ads

Google Ads er en av mange måter å drive online markedsføring på. Det utvikles og oppdateres hele tiden, så det er forståelig dersom det kan være vanskelig å alltid være helt oppdatert. Dersom du ønsker å utnytte verktøyet til det maksimale, vil dette derfor kreve mye tid og dedikasjon. Like vel er det noen tips og triks du kan bruke på et mer generelt nivå.

Ved bruk av annonsering i søkemotoren har du mulighet til å drive svært relevant trafikk til din nettside. Stort sett er det reelle kunder som har en oppriktig interesse som trykker på lenkene som er annonsert. Med dette kan du øke både kundebasen og omsetningen og dersom du bruker verktøyet korrekt og optimalt har du en stor mulighet for positiv ROI, Return On Investment, vinne store markedsandeler og å utvikle din virksomhet raskt.

Hva er Google Ads?

Mange tenker at Google Ads, tidligere kalt Google AdWords, er en kortsiktig løsning for å skaffe trafikk og kunder. Dette stemmer ikke. Ja, det er en mulighet for å rask skape trafikk på din nettside, men det krever også kontinuerlig oppdatering av søkeord og ekskludering av irrelevante ord. Dersom du virkelig ønsker å få det meste ut av mediet er det derfor viktig at du setter av nok tid og ressurser til å vedlikeholde den strømmende trafikken og den voksende kundebasen. Mange lurer kanskje på – hva er egentlig Google Ads?

Google Ads er en måte å annonsere på Google. Du får muligheten til å ente annonsere mot «søkenettverket» eller mot «displaynettverket». Ved bruk av førstnevnte mulighet kan du selv velge ord du ønsker å knytte til din nettside. For eksempel kan du bruke ordet legge til ordene «kamera», «linse» og «bilderamme» dersom du driver en fotobutikk. Denne funksjonen fungerer like godt for deg som selger fysiske produkter og for deg som selger servicetjenester. Ved å annonsere i displaynettverket annonser du med bilder, tekst og logo, også kjent som bannerannonsering.

Unike muligheter og betaling per klikk

Begge disse måtene å annonsere på bruker funksjonen «pay-per-klick», altså at du betaler kun dersom en forbruker faktisk trykker på annonsen din. Dette er utrolig gunstig ettersom du da er sikker på at pengene dine går til å skape en reel kundebase. I motsetning til annonsering i f. Eks magasin eller avis vet du faktisk at noen har trykket seg inn på nettsiden din. Dette gir deg en god mulighet til å se om annonsen fungerer. Har du brukt et godt bilde, er søkeordene relevante, er annonsen rettet mot riktig publikum?

Dersom du bruker annonsering i displaynettverket, altså bannerannonser, får du en veldig unik mulighet. Som tidligere nevnt, betaler du kun per klikk. Det betyr altså at potensielle kunder bli eksponert for din annonse, ser bildet, teksten og logen, og dersom de ikke klikker på den betaler du ingenting. Likevel har de sett den. Takket være Googles «cookies» kan vi spore hele forbrukerreisen omtrent til hver minste detalj. Det vil si at selv om forbrukeren ikke nødvendigvis trykker på annonsen din så vil den være relevant ettersom de plasseres ut ifra forbrukerens tidligere handlinger på nettet.

Kvalitetsskala og relevante søkeord

Det er likevel ikke så enkelt at du bare kan betale og så havne øverst ved et googlesøk. En av grunnene til at Google Ads er så effektivt er at forbrukerne vet at det som kommer opp er relevant og av kvalitet. Google tjener veldig godt på denne funksjonen og er dermed avhengig av at kunder er fornøyde. Derfor har Google en Quality Score (QS), slik at de kan sikre kvalitet og relevans for forbrukeren.

Denne skalaen går fra 1-10 og forteller deg hvorvidt det er relevant for deg å bruke det søkeordet du har listet. La oss si at du driver denne fotobutikken, du gjør det godt og Google har analysert seg frem til at du eier en reel bedrift av god kvalitet. Dersom du velger ordet «foto» eller «kamera» vil du nok få en høy score, la oss si 9. Det betyr at dette er relevante ord for deg å bruke, og at din annonse ofte vil vises når dette søkeordet blir brukt. Om du skulle skrive inn ordet «hundemat» vil Google, ganske sikkert, gi deg en 1. Her ser ikke Google noen relevans for noen av partene, og din annonse vil dermed ikke vises særlig ofte.

En definert målgruppe og definerte mål

Det viktigste du gjør før du begynner å ta i bruk Google Ads er å definere hva du ønsker å oppnå gjennom annonseringen. Ønsker du høyere omsetning til en nettbutikk? Ønsker du at flere potensielle kunder skal be om et tilbud? Eller kanskje ønsker du trafikk til en kampanje. Uansett hva du annonserer for er det viktig at du har klare mål du ønsker å oppnå, og at du selv er klar over hva det er du annonserer. Uten et definert mål er det vanskelig for deg å vite om Google Ads-ene faktisk gjør nytte eller om du i teorien betaler for ingenting.

Neste du gjør er å finne målgruppen din. Hvem ønsker du å nå med akkurat denne kampanjen. Er det «baby boomers» eller er det jenter mellom 13 og 23 som liker å lese? Uansett hvor bred eller liten målgruppe du har er det viktig at den er definert. Dette påvirker nemlig alt fra hvor mye du bør by på et søkeord til hvordan du formulerer annonsen din og hvilke bilder du bruker. Takket være våre kjære «cookies» er det lett å rette en annonse mot en målgruppe, uansett hvor spesifikk den er.

Kort oppsummering

Så for å ta en liten oppsummering til slutt har du nå lært deg forskjellen på å annonsere mot søkenettverket eller mot displaynettverket. Du har lært litt mer om hvordan du skal forholde deg til Google Ads og noen gode tips til hvordan du kan bruke dette verktøyet. Nå vet du hva Googles kvalitetsskala går ut på, samt hvordan du kan få en høy vurdering. Forhåpentligvis føler du deg litt tryggere på temaet nå. Husk: sett klare mål og finn en definert målgruppe.