Hva er belåningsgrad?

Det å låne penger føles som en greit og ikke minst rask løsning på akutte problemstillinger eller situasjoner man vil løse. Men hvis man skal låne penger på en god måte, der man vet hva man sier ja til og hva alt det med smått betyr, så er det viktig at man vet litt mer enn hva lånet heter, hvem man låner av og hvor mye man trenger å låne.

Man kan nemlig låne penger på mange forskjellige måter og i bunn og grunn handler det om å finne ut av hvordan man skal gjøre det for å havne i den best mulige situasjonen. Derfor er det ofte mange ting man skal sette seg inn i når man skal låne penger, for den kunnskapen man trenger er ofte ikke den typen kunnskap man bare vet, men er kunnskap man tilegner seg når man trenger den.

Når man skal låne penger er det derfor ofte mange nye begreper som dukker opp. Hva er for eksempel belåningsgrad? Hva er en kredittsjekk? Skal man stille med sikkerhet når man låner eller kan man låne uten sikkerhet? Og hva betyr egentlig sikkerhet i denne sammenhengen?

Noen av de tingene skal vi snakke om her – nemlig hva belåningsgrad egentlig er.

Smart å vite om belåningsgrad

Hvis man skal låne penger og ønsker å stille med sikkerhet eller pant i ting eller objekter kommer man inn på det som heter belåningsgrad. Kort fortalt beskriver belåningsgraden hvor stor del av objektet man stiller som sikkerhet banken eier og hvor mange prosent den som låner pengene og stiller objektet som sikkerhet eier.

Belåningsgraden er ikke bare for bankens skyld, men er en avtale som både sikrer banken som låner ut penger, men som også samtidig gjør det mer trygt for den som låner å betjene det lånet de har tatt ut. Prosenten som beskrives i belåningsgraden har direkte innvirkning på de betingelsene banken og den som skal låne penger begge skriver under på før vedkommende får lånet.

Noe som er viktig å tenke på her er at det ikke er uten betydning hvilken betalingsgrad man blir enige om. For som beskrevet over har det direkte innvirkning på lånevilkårene. Dette er fordi det er større risiko for bankene å låne ut penger når belåningsgraden er høy og derfor øker renten ofte med betalingsgraden.

Men hva betyr det på lang sikt?

Når man bestemmer seg for å låne penger i banken og stille et objekt som sikkerhet har vi beskrevet prosessen med at det utarbeides en belåningsgrad som begge parter er komfortable med og dermed danner rammen for den avtalen og de betingelsene lånet blir inngått på. Men hva betyr det på lang sikt og hvordan fordeler det seg når man begynner å betale ned på lånet?

Når man for eksempel stiller en båt eller en bil som sikkerhet i forbindelse med et lån og har blitt enig med banken om en belåningsgrad er det belåningsgraden som er fastsatt når man inngår lånet. Men med en gang man begynner å betale ned på lånet vil prosentandelen av det man eier selv stige og til slutt eier man det helt igjen.

Sørg for å ha nok, og riktig, kunnskap

Det å låne penger kan være et veldig fint verktøy man kan benytte seg av og fordi man kan låne penger på så mange forskjellige måter fra så mange forskjellige steder, er det mange uttrykk og begreper man skal kjenne til for å kunne velge det helt riktige stedet.

Hvis man låner fra er nemlig ikke ubetydelig, så det å ha den kunnskapen man trenger for å kunne ta et bra valg om hvor man skal låne fra og hvordan man vil låne, er en god måte å sikre seg selv på. Kunnskap er makt og kunnskap er måten man sikrer seg fra å ta valg litt for raskt uten å egentlig vite hva det beste alternativet er.

Det er også veldig bra å tenke over om det å låne penger er den aller beste beslutningen man kan ta i forhold til det man trenger. For noen ganger kan det å ta opp et lån føles som en enkel løsning på det problemet man føler at man har, men ender med å gi mer problemer til slutt enn det løste.

Derfor er det viktig at man har reflektert over, og kanskje snakket med venner eller familie eller fått veiledning fra banken i forhold til hva det beste valget er. Det er å låne penger er et bra verktøy hvis, og bare hvis, man kan betale det tilbake, så det er helt essensielt at man har tenkt over alle aspektene av det.

You may also like...