LinkedIn markedsføring

LinkedIn er mere enn bare et rekrutteringsverktøy. Faktisk så kan LinkedIn brukes til effektiv markedsføring, hvis du bare bruker det på den rette måten. Her kan du lese mer om, hvordan du kan bruke LinkedIn til markedsføring av virksomheten din.

LinkedIn- et profesjonelt sosialt medium

LinkedIn har i løpet av de siste årene, blitt en naturlig del av mange virksomheters rekruttering, kommunikasjon og ikke minst markedsføring. De fleste virksomheter forventer at ens medarbeidere er på LinkedIn, og hvis ikke du allerede har en profil, så skal du lage en allerede i dag. Over 2 millioner nordmenn, har allerede en profil på LinkedIn, og nye melder seg på banen, hver eneste dag.

Det som er så unikt med LinkedIn, er at det er et sosialt medium, som er målrettet virksomheter og bestemte yrkesgrupper. Du kan bruke det til å søke jobb, til å presentere deg selv som jobbsøker, til å orientere deg i jobbmuligheter, til å følge med på en bestemt virksomhet, til å brande deg selv og til å komme ut til relevante virksomheter og personer med budskapene dine.

Men LinkedIn er også et genialt medium, når det kommer til markedsføring.

Company Page- annonser på LinkedIn

Hvis du ønsker å bruke LinkedIn til markedsføring, så kan du bedrive markedsføring via en LinkedIn virksomhetside, en såkalt Company Page. Her kan du nemlig få mulighet for å opprette en annonsekonto på LinkedIn.

Du kan lage en målrettet markedsføring mot bestemte grupper, eller virksomheter. Det er selvfølgelig ikke helt gratis, men for pengene, så får du en annonse som blir vist på LinkedIn, og som retter seg mot akkurat den målgruppen som du ønsker å få oppmerksomheten til. Annonsene vil typisk komme opp i reklamesøylen på høyre side av skjermen.

Du kan også velge å gå for sponset oppdateringer. Mange vil påstå at vi som brukere av sosiale medier, er begynt å bli immune overfor annonser, og at du derfor vil komme ut til en bredere skare av målgruppen, ved å lage sponset oppdateringer. Siden det er oppdateringer, så vil de komme i selve nyhetsstrømmen, og de potensielle kundene, kan derfor ikke lukke øynene for det på samme måte som de kanskje kan med annonser.

Bruk tid på å lage en profil

Uansett om du skal lage en virksomhet profil, eller en personlig profil, så er det avgjørende at du bruker god tid på å lage en profesjonell og gjennomarbeidet profil. Husk at links fra LinkedIn er gode i forhold til Google, og at du skal være oppmerksom på at du bruker nøkkelord, som sier noe om virksomhetens verdier.

Teksten skal være god, skarp og kunne fortelle om virksomhetens kvaliteter, med få ord. Det er alltid positivt, hvis du kan knytte et relevant bilde til virksomhetens profil. Hvis du skal lage en profil til deg selv, så kan du overveie om du skal få tatt bilder hos en profesjonell fotograf. Dette utstråler seriøsitet, og kan være med til at gi profilen din et profesjonelt og seriøst preg.

Som privatperson, så skal du selvfølgelig tenke på at profilen din er et digitalt CV, som du skal oppdatere, og gjøre målrettet i forhold til hvilke jobber du søker. Som virksomhet, så skal du tenke på at du skal skille deg ut fra mengden, og at du selvfølgelig skal være aktiv på LinkedIn. Det kan være med å lage hyppige, men målrettede, status oppdateringer, samt publisere relevante innlegg i potensielle debatter. Det kan også være ved å kommentere på andre sine innlegg. Du kan også finne relevante grupper, hvor det kan gjemme seg et større kundesegment til virksomheten din. Det er da viktig at du er aktiv i gruppen, med relevante og innsiktsfulle kommentarer og innlegg.

Lag en målgruppeanalyse

For å lykkes med markedsføringen på LinkedIn, så er det helt avgjørende at du er så spesifikk som mulig, når du skal nå ut til bestemte målgrupper. Du skal derfor lage en grundig målgruppeanalyse, og rette annonser og sponset innlegg så skarpt som mulig, imot denne målgruppen. Hvis du kan være så skarp som mulig, så øker du mulighetene for faktisk å nå ut til den gruppen som du ønsker.

Som i alle andre sosiale medier, så gjelder det om å være aktiv. Det fungerer nemlig sånn at hver gang en av følgerne dine synes godt om eller kommenterer på de innlegg som du kommer med, så spreder de det gode budskap videre til flere følgere. En annen ting, som du skal være oppmerksom på, i forhold til LinkedIn, er at anbefalinger på LinkedIn kan være med til å skape verdi for virksomheten din. Gode anbefalinger, fra fornøyde kunder er gratis markedsføring, med høy verdi.
You may also like...