Snapchat markedsføring

Sosiale medier er fantastiske verktøyer, hvis du ønsker å booste markedsføringen i virksomheten din. Facebook og Instagram er opplagte medium for markedsføring, men visste du at også Snapchat har gode kvaliteter, når det kommer til markedsføring? Her kan du lese om, hvordan du kan bruke Snapchat til markedsføring.

Snapchat- en måte å skape relasjon til kundene

Snapchat skiller seg ut fra andre kanaler for markedsføring, fordi det er kjent for å vise en mer upolert side av virkeligheten. Et slags innblikk i en virkelighet, om du vil. Hvis du skal bruke Snapchat som et av verktøyene i virksomhetens markedsføring, så kan det være som et middel til å skape en tettere relasjon til eksisterende, og nye kunder.

Snapchat er spesielt populært hos 13-30-årige, og hvis du har produkter som er ment for denne aldersgruppen, så kan du få stor suksess, hvis du lærer å bruke Snapchat på den rette måten. I dag så er det stor konkurranse om kundene, og en potensiell ny kunde er hurtig videre i den digitale verden. Det kan derfor være gull verdt, hvis du kan formå at få en relasjon til kunder på Snapchat, da det betyr at du vil bli husket.

Snapchat er ikke en tradisjonell salgskanal, men skal brukes til å skape interesse, danne relasjoner og gjerne interaksjon med en målgruppe, som er interessant for virksomheten din.

Definer målgruppen

Som alltid i markedsføring, så gjelder det om å definere hvem som er ens målgruppe. Det nytter ikke noe å skyte med spredt hagl, når man skal ha oppmerksomheten til potensielle kunde Du skal derfor lage en gjennomarbeidet målgruppeanalyse. Hvem er målgruppen? Hva interesserer de seg for? Hvorfor er budskapet ditt viktig for akkurat denne målgruppen?

Når du har definert hvem målgruppen er, så kan du vurdere om Snapchat er et aktuelt medium for denne målgruppen. Hvis du vurderer at Snapchat er en kanal, hvor målgruppen din er aktiv, så skal du lage en nøye gjennomtenkt strategi for virksomhetens bruk av Snapchat. Det er viktig at du ser på Snapchat som et redskap til å danne relasjon med målgruppen, og ikke som det stedet hvor du skal selge en vare.

Brukerne av Snapchat er der for å bli underholdt, inspirert og engasjert, og det er dette du skal gjøre med de bilder, videoer og innslag som du kommer ut med. Husk at der er lov å se på andre virksomheter, hvordan de bruker dette medium, før du selv lager en profil. Kanskje du kan bli inspirert?

Snapchat krever engasjement og tid

Hvis virksomheten din er på Snapchat, så er det viktig at dere tar et valg om å være aktive. Hvis markedsføring på sosiale medier skal fungerer optimalt, så er det helt avgjørende at man er aktiv, dvs. deler, kommenterer og skaper relasjoner på daglig basis. Det betyr også at man har tid til å besvare de henvendelser som kommer. Følgerne kan nemlig finne på å svare, snappe tilbake eller chatte, og de krever selvfølgelig svar på henvendelsene sine.

Når du kommuniserer på Snapchat, så er det viktig at du er oppmerksom på at det er et uformelt, her og nå medium. Det betyr at du ikke behøver å være formel, men gjerne kan bruke deg selv og din personlige stil i kommunikasjonen. Husk også at den direkte kommunikasjonen med brukerne, kan gi virksomheten konstruktive tanker og tilbakemeldinger, og være en styrke i utviklingen av virksomheten i fremtiden.

Inviter kundene innenfor

Det som er unikt med Snapchat som markedsføring, er at du får muligheten til å skape en direkte kommunikasjon med kundene. Bruk derfor Snapchat til å invitere kundene innenfor virksomhetens fire vegger. Det kan være at du skal lage en story fra produksjons lokalene? Eller hva med å snappe fra et møtelokale? Det kan også være test av produkter, eller å en måte å skape nysgjerrighet for et nytt produkt.

Mulighetene er mange, det er bare viktig at du ikke prøver å selge direkte, men at du ser på Snapchat som en måte å komme i kontakt med kundene, og til å gi dem et innblikk i virksomheten. Forhåpentligvis så vil det skape nysgjerrighet, og interesse, for det som du produserer, og dermed også generere et større salg.

Du kan også bruke Snapchat til direkte kommunikasjon, ved å stille spørsmål eller lage konkurranser. Hvis du gjør dette, så skal du være oppmerksom på at du har noen til å besvare henvendelsene, og til å gå i dialog med dem som responderer. Hvis ikke, så mister de interessen igjen. Hvis du kan formå å bruke Snapchat til å danne gode relasjoner, så kan det bli verdifulle bekjentskaper over tid.

You may also like...