Å annonsere på Google

Google Ads, tidligere kalt Google AdWords er den største markedsføringsplattformen i verden. Ved å benytte deg av denne plattformen får du muligheten til å velge deg ut noen søkeord slik at om forbrukeren søker på et av ordene vil du dukke opp, dette er annonser rettet mot «Søkenettverket». Det fungerer slik at du betaler per klikk, det såkalte «pay-per-click» systemet. Du velger selv hvor mye du er villig til å betale, etterfulgt av at du får et tilbud med antall ord og hvor lenge det vil vare.

Dersom ingen skulle klikke på annonsen din trenger du heldigvis ikke betale. Det er det som er fint med «pay–per-klick» systemet. Slik får du også oversikt over hvor mange som klikker på annonsen din og at pengene dine faktisk går til at potensielle kunder ser det du har annonsert. Du får også muligheten til å annonsere i «displaynettverket». Dette gir det muligheten til å sette inn et banner som kan inneholde bilde, logo og tekst, samt inneholder en direkte link til siden du ønsker å annonsere.

Pay-per-klick og gode muligheter

De aller feste av oss har nok vært på en nettside og sett at det kommer opp et banner for en side du nylig har besøkt. Dette er mest sannsynlig Googles verk. Dersom du retter annonser mot «displaynettverket» fungerer «pay-per-klick» systemet på samme måte som ved «søkenettverket». Du betaler altså kun dersom noen klikker på din annonse, noe som gjør at du betaler veldig lite for stor eksponering.

Det er nemlig slik at veldig få trykker på disse bannerne. Det er kanskje dumt tenker du? Et lite triks du kan tenke over er at du betaler kun per klikk. Dersom ingen trykker på det, betaler du heller ikke. Det som er det fine med det er at forbrukeren fremdeles eksponeres og din bedrift kan havne høyere hos det markedsførere kaller for «consumer consideration set». Dette er en slags liste over merker forbrukerne får opp i hodet når de tenker på en spesiell service- eller produktgruppe. Jo mer forbrukerne eksponeres for bedriften din, jo raskere vil de vurdere deg neste gang de skal vurdere noe innenfor din produktkategori.

Slik begynner du med Google Ads

Det første du gjør for å begynne med Google Ads er å opprette en konto. Dette er utrolig enkelt og du kan bruke din allerede eksisterende google konto. Det neste du gjør er å definere målsetningen din. Hva ønsker du å oppnå? Skal nettbutikken få høyere omsetning?  Skal flere melde seg på nyhetsbrevet? Uansett hvilken service- eller produktkategori du befinner deg i er det viktig at du er klar over hva målet med kampanjen skal være.

Deretter er det viktig at du definerer målgruppen din. Er det alle som bor i Oslo mellom 15 og 45 eller er det for eksempel alle som liker å lese bøker og som bor i Stavanger? Det fine med Google er at der finnes det «cockies», noe som gjør det lettere for deg å velge en mer spesifikk målgruppe. 

You may also like...